ทำความรู้จักกับ EM – BASE
   

 

  ทำความรู้จักกับ EM – BASE
          EM ย่อมาจาก Effective Microorganisms จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง
          BASE เป็นเครื่องหมายการค้าของเรา
          EM – BASE แปลว่า กลุ่มจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง BASE

 

จุลินทรีย์ EM – BASE ขนาดบรรจุ 1 ลิตร , 5 ลิตร , 10 ลิตร , และ 20 ลิตร          ซึ่งบริษัทฯ เราประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพโดยนำจุลินทรีย์ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติให้มาทำงานร่วมกัน คือ การย่อยสลายของเสียในธรรมชาติ ให้กลับกลายเป็นสารที่มีประโยชน์แก่มนุษย์ สัตว์ และพืช ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่สรรพสิ่งในโลกนี้

          จุลินทรีย์ EM – BASE ที่เราใช้เทคนิคพิเศษเพาะเลี้ยงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศ คือ AZOTO BACTOR ในขณะที่จุลินทรีย์ตัวนี้ทำงานคือ ย่อยสารอินทรีย์จะปลดปล่อยฮอร์โมนและวิตามินต่างๆ มากมาย เช่น กรดอะมิโน , กรดอินทรีย์ , วิตามิน A , วิตามิน B , GIBBERLALIN , CYTOXININ , AUXIN , THAIAMINE , ROBOFLAVIN และสารปฎิชีวนะ STEPTOMYCINE ซึ่งเป็นยารักษาพืชและสัตว์
          รวมถึงจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศ ที่เราเพาะเลี้ยงมี BARCILLUS , YEST , ACTINMYCETES จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะทำหน้าที่เข้าไปย่อยสลายโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนย่อยของเสีย เช่น ก๊าซไข่เน่า แอมโมเนีย มีเทน ให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ

          จุลินทรีย์ EM – BASE เป็นจุลินทรีย์ที่เน้นช่วยเหลือด้านการเกษตรธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อคน สัตว์ ช่วยรักษาสมดุลย์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

  จุลินทรีย์ EM – BASE

          จุลินทรีย์ EM – BASE เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาตินำมาเพาะเลี้ยงด้วยสารอาหารและเทคนิค พิเศษ แล้วจึงนำมารวมกันเป็นจุลินทรีย์สร้างสรรค์ประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย

          • Aerobic Bacteria ( จุลินทรีย์ต้องการอากาศ

            1. Azotobactor
          • Anaerobic Bacteria ( จุลินทรีย์ไม่ต้องการอากาศ )
            1. Lactobacitti
            2. Bocillus
            3. Actinomyceies
            4. Yeast
            5. Lactic Acid Photo Synthetic Bacteria
          • เอ็นไซม์และวิตามิน
            1. Thiamine
            2. Ribofiavin
            3. Pyridoxine
            4. Cyanocobaiamine
            5. Nicotinic Acid
            6. Pantothenic Acid
            7. Indoleacetic Acid
            8. Gibberellin
            9. Antibiotic ( Steptomycin )
            10. Lactic Acid
            11. Amylase

 

          - ความเข้มข้น จำนวนซื้อ 10 เซลล์ / มิลลิเมตร
          - อุณหภูมิที่เหมาะสม 18 – 45 C
          - Q.C. ควบคุม ณ ค่า Ptt ที่ไม่เกิน 3.2
          - อายุการใช้งาน 1 ปี ( เมื่อเปิดแล้วควรใช้ให้หมด ภายใน 3 เดือน )

 

  จุลินทรีย์ EM – BASE มีคุณประโยชน์ ดังนี้

          1. การแก้ปัญหาด้านการเกษตร
            1.1 ช่วยในการทำเกษตรปลอดสารพิษ
            1.2 ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆ ในดิน ให้กลายเป็นปุ๋ยที่พืชสามารถดูดซึม เป็นอาหารได้ง่ายขึ้น
            1.3 ช่วยปรับสภาพดิน ให้เป็นดินที่ร่วนซุยเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช
            1.4 ช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชและโรคพืชต่างๆ เช่น รากเน่า โคนเน่า เป็นต้น
            1.5 ช่วยในการสร้างสรรค์ฮอร์โมนพืชต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรทั้งคุณภาพและปริมาณ ( เกษตร อุตสาหกรรม )
            1.6 ช่วยในการลดการนำเข้าของยาฆ่าแมลง ฆ่าเชื้อรา ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์
          2. การแก้ปัญหาด้านปศุสัตว์ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ
            2.1 ช่วยในการย่อยสลายมูลของสัตว์ต่างๆ ให้กลายเป็นปุ๋ยที่ดีสำหรับพืช
            2.2 ช่วยในการดูแลฟาร์มสัตว์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสะอาดปราศจากเชื้อโรคที่เป็นพิษต่างๆ เช่น อหิวาและโรคระบาดต่างๆ
            2.3 ช่วยเสริมสร้างสุขภาพของสัตว์ เพิ่มปริมาณและคุณภาพการผลิตให้สูงขึ้น
          3. การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
            3.1 ช่วยในการทำปุ๋ยหมัก ( ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ) จากเศษอาหารในครัวเรือนให้กลายเป็นปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชและผัก
            3.2 ช่วยปรับสภาพน้ำต่างๆ จากบ้าน โรงเรียน โรงงาน ให้กลับสู่สภาวะสมดุลสำหรับสัตว์น้ำ

 

  วิธีการใช้จุลินทรีย์ EM – BASE

          ใช้กับพืช + ผัก
            1. ในภาวะปกติ ใช้อัตราส่วน 1 : 200 คือ EM – BASE 1 ส่วน และน้ำสะอาด 200 ส่วน ฉีดพ่นหรือรดพืชผัก ต้นไม้ ทุกชนิด ทุก 7 วัน หรือสามารถขยายได้ คือ ใช้ EM – BASE 1 ลิตร กากน้ำตาล ( Moless ) 1 ลิตรและน้ำสะอาด 25 ลิตร หมักปิดฝาทิ้งไว้ 5 – 7 วัน แล้วนำมาใช้ผสมน้ำสะอาด 1 : 200 รดพืชผักได้ เหมือนข้อ 1.1 แล้ว ควรใช้ให้หมดโดยเร็ว ถ้ามีกลิ่นเหม็นแสดงว่า ภาชนะปิดหรือน้ำไม่สะอาด ให้ทำใหม่อีกครั้ง
            2. เมื่อเกิดโรครากเน่า หรือ แมลงระบาด ให้ใช้อัตราส่วน 1 : 1000 ฉีดพ่นวันเว้นวันจนกว่าจะหยุดระบาด ( ใช้อัตราส่วน 1 : 50 ทาบริเวณรากเน่า โคนเน่าได้เลย )
            3. การทำปุ๋ยหมักมูลสัตว์อย่างง่ายๆ โดยใช้
                        มูลสัตว์ ( ทุกชนิด ) 1 ก.ก. . รำละเอียด 1 ก.ก.
                        แกลบ เศษฟาง      1 ก.ก. . จุลินทรีย์ EM – BASE 3 ช้อนโต๊ะ
                        กากน้ำตาล           3 ก.ก. . น้ำสะอาด ประมาณ 1 ลิตร
            วิธีทำ - คลุกมูลสัตว์ รำ และแกลบเข้าด้วยกัน
            -ผสม EM – BASE , กากน้ำตาล 1 น้ำ คนให้เข้ากัน แล้วราดลงบนส่วนผสมคลุกเคล้าให้ทั่วแล้วกำบีบ ( ความชื้นประมาณ 40% ) สังเกตไม่ให้มีน้ำไหลออกมาตามง่ามมือเป็นใช้ได้ นำไปกองบนพื้นปูกระสอบ พลาสติก ที่รองด้วยเศษหญ้าหรือฟาง เฉลี่ยสูงไม่เกิน 1 ฟุต คลุมด้วยกระสอบหรือผ้าพลาสติก ทิ้งไว้ 5 ชม. อย่าให้ความร้อนเกิน 50 องศาเซลเซียส ถ้าเกินให้กลับกองปุ๋ยทันที หมักไว้ 7 – 10 วัน จะมีกลิ่นหอม นำไปใช้โดยใช้กับแปลงพืชผัก หรือ โคนต้นไม้ดอกไม้ และรด EM – BASE อัตราส่วน 1 : 200 อีกครั้ง

            EM – BASE เป็นจุลินทรีย์ที่เน้น ช่วยเหลือการทำเกษตรตามธรรมชาติ โดย
            1. การเกษตรปลอดสารพิษ
            2. การเกษตรที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง สารกำจัดวัชพืชต่างๆ ยาฆ่าเชื้อรา เป็นต้น
            3. การเกษตรที่รักษาสภาพแวดล้อม โดยพัฒนาเพิ่มผลผลิตเป็นเกษตรอุตสาหกรรมได้

 

 

 

          วิธีใช้กับสัตว์ต่างๆ เช่น สุกร ไก่

            1. ผสม EM – BASE 1 ลิตร + กากน้ำตาล 1 ลิตร 1 น้ำสะอาด 25 ลิตร หมักไว้ 5 – 7 วัน แล้วนำมาผสมน้ำสะอาด 1 : 100 ฉีดล้างให้ทั่วดอก เพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นและรักษาความสะอาดในดอกได้
            2. ผสม EM – BASE 1 : 5000 กับน้ำ ให้สัตว์กินเป็นประจำและผสม EM – BASE 1 ช้อนโต๊ะ กับน้ำ 1 / 2 ลิตร ใส่กระบอกฉีดพ่นเป็นฝอยให้ทั่วอาหารสำเร็จรูป แล้วคลุกเคล้าทิ้งไว้ 1 ชม. จึงนำมาเลี้ยงสัตว์ จะช่วยให้สัตว์สุขภาพแข็งแรงต้านทานโรคได้ดีขึ้น มูลสัตว์จะไม่เหม็นมากเป็นปุ๋ยที่ดีสำหรับพืชผัก และลดการใช้ยาปฎิชีวนะได้มาก เนื้อแน่น น้ำหนักดี ผลผลิตสูงทั้งคุณภาพและปริมาณ

 

          วิธีใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

            1. โดยนำพืช ผัก อาหารเหลือใช้ต่างๆ ใส่ถังและเติม EM – BASE 1 : 20 เล็กน้อย ปิดฝาหมักทิ้งไว้ 10 – 15 วัน เจาะรูติดก๊อกและเปิดใช้จะได้น้ำปุ๋ยชีวภาพ นำไปรดพืช ผัก หรือใช้ราดส้วมทำความสะอาดห้องน้ำ โดยผสมน้ำสะอาด ราดให้ทั่ว จะช่วยดับกลิ่นเหม็นและปราศจากเชื้อโรคร้ายๆ ได้

 

 

จุลินทรีย์ EM – BASE ขนาดบรรจุ 1 ลิตร , 5 ลิตร , 10 ลิตร , และ 20 ลิตร