ปุ๋ยอินทรีย์ธาตุซิลิคอน
   

 

          คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณอินทรีย์วัตถุรับรอง ( OM ) 20 %

 

          ประโยชน์ ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้เกิดช่องว่างอากาศในดิน ช่วยให้ดินสามารถเก็บธาตุอาหารและอุ้มน้ำได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น เหมาะสมต่อการปลูกพืชทุกชนิด แต่เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารหลักที่เป็นประโยชน์อยู่น้อยจึงจำเป็นต้องใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดของพืช

           พืชที่แนะนำให้ใช้ ใช้ได้กับข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมันและยางพารา พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สนามหญ้า

 


           อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

 

ชนิดพืช เวลาการใช้ อัตราขั้นต่ำที่ใช้ วิธีการใช้
นาข้าว

-ตอนทำเทือก

300 กก./ไร่

-ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินระหว่างทำเทือกก่อนหว่านเมล็ดพันธุ์หรือก่อนปักดำ 1 – 14 วัน
พืชไร่ -ช่วงเตรียมดิน
หรือพืชอายุ 10 – 15 วัน
200 กก./ไร่

-ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินแล้วไถคลุกก่อนปลูก

-หรือใส่ตามแนวร่องปลูก แล้วพรวนกลบ เมื่อพืช อายุ 10 – 15 วัน

ไม้ผล ไม้ยืนต้น -ช่วงต้นฝน 20 กก./ต้น/ปี -โรยในบริเวณรอบ ๆ รัศมีทรงพุ่ม แล้วพรวนกลบ
ปาล์มน้ำมันและยางพารา -ช่วงต้นฝน 2 กก./ต้น/ปี -โรยในบริเวณรอบ ๆ รัศมีทรงพุ่ม แล้วพรวนกลบ
พืชผัก -ช่วงเตรียมดิน 1 กก./ตร.ม. -หว่านปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินให้ทั่วบริเวณ แล้วไถคลุกปุ๋ยอินทรีย์ก่อนปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับ -ช่วงเตรียมดิน 1 กก./ตร.ม. -ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินให้ทั่วแปลงปลูก แล้วไถพรวนดินก่อนปลูก
สนามหญ้า -ช่วงเตรียมดิน 1 กก./ตร.ม. -โรยปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นก่อนปลูกหญ้าให้ทั่วบริเวณปลูกหลังต้นหญ้าโตแล้วหว่านปุ๋ยอินทรีย์บำรุงอีกรอบ

 

           ข้อควรระวัง
           1. ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยอินทรีย์ให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรหรือนักวิชาการเกษตรประจำสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยในท้องถิ่นเพื่อให้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
           2. ก่อนใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส่ลงไปในดิน
           3. ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยอินทรีย์ควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อยๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น
           4. ควรเก็บปุ๋ยอินทรีย์ในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

 

           ผู้ผลิต บริษัท เทพเกษตร อุตสาหกรรม จำกัด
           126/13 หมู่ 3 ถ.ประชาอุทิศ แขวง / เขต ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140